Valg og årsmøter i korona-tiden

Valg og årsmøter i korona-tiden

Publisert av Magnus Ingebrigtsen den 10.01.21.

Lions velger nye tillitsvalgte hver vår i både klubber, distrikter og nasjonalt. Ettersom vi denne våren ikke kan møtes på vanlig vis pga pandemien, er det flere som har uttrykt usikkerhet rundt avvikling av årets årsmøter og valg.

Vårt regelverk er laget med tanke på å kunne arrangere møter der delegatene møter fysisk, og det er uansett ikke det samme å avholde valg elektronisk. Hvilke unntak kan man/ bør man gjøre?

Lions Clubs Internasjonal sier at klubber, distrikter og multippeldistrikter (land) må gjennomføre valg/saker som ikke kan utsettes. De har også sagt at de vil godkjenne ulike måter å gjennomføre valg på hvis man er forhindret fra å møtes fysisk, f.eks gjennom e-post, sms eller brev-post.

For klubbene gjelder dette valg av styre. For distriktene må det velges distriktsguvernør (DG), samt VDG 1 og VDG2. Valg av tillitsvalgte for multippeldistriktet er ikke regulert av internasjonal lov, men av «Lov for MD 104». Guvernørrådsleder (GRL) for 2020-2021 og 2021-2022 er allerede valgt, så da gjenstår valg av GRL for 2022-2023 (AGRL2). I tillegg skal det velges medlemmer til kontrollkomiteen og lovkomiteen.

LCI har skjøvet på tidsfristene for å avholde årets årsmøter (conventions). Distriktene må gjennomføre sine valg innen 31. mai 2020 og multippeldistriktet innen 15. juni 2020. Det er også gitt tillatelse til kortere frister for når innkalling med agenda, tidspunkt og prosedyre for møtet skal være sendt klubbene.

Det internasjonale styret, inkludert de fem presidentene (Executive officers), vil derimot ikke skiftes ut i år. Alle fortsetter ett år til ettersom Lions International Convention (internasjonalt årsmøte) er avlyst.

Lions Norge har sendt en e-post til vårt internasjonale hovedkontor med en rekke spørsmål. Neste møte for det internasjonale styret er lagt til 21. april. Vi håper da å få et gjennomtenkt svar som kan gi oss alle en god rettesnor for veien videre.

Guvernørrådet  har planlagt et møte 27. april. Oppdatert informasjon vil bli publisert på lions.no så snart som mulig etter guvernørrådsmøtet.Photo by  Edwin Hooper on  Unsplash