Vårt senter for syriske flyktningbarn åpner 10. ja

Vårt senter for syriske flyktningbarn åpner 10. ja

Publisert av Magnus Ingebrigtsen den 10.01.21.

Innsamlingen dette året til vårt første safe senter i Libanon har gått over all forventning, og på nyåret klippes snoren.

Dagsenteret for flykningebarn ligger i Sadnaayel i Bekaadalen i Libanon nær den syriske grensen. Mellom 200 og 400 barn vil nå få tilbud om skolegang og legehjelp i trygge omgivelser.

Kamp mot barnearbeid
Som navnet tilsier, "Community Center Against Child Labor", vil kampen mot barnearbeid være et prioritert mål for arbeidet ved senteret. Dette er et av flere sentere som ILO (International labor organization) vil etablere i Libanon for å implementere "the National Action Plan to Eliminate the Worst forms of Child labor by 2019". ILO ønsker en holistisk og lokalt forankret tilnærming til problemet med barnearbeid. En viktig målgruppe er sosialarbeidere, men også barna skal få undervisning om deres rettigheter og hvilke konsekvenser barnearbeid kan få for dem.

Til den offisielle åpningen 10. januar er det invitert representanter fra Libanons Ministry of Labor, ILO Regional Office for the arab states, BEYOND Association og Lions Norge.

Varme og trygghet
Det første snøfallet har allerede kommet i Bekaa-dalen. Vår libanesiske samarbeidspartner Beyond forteller at barna nå teller dagene til de kan ta i bruk det nye senteret. Det er norske Lionsklubber som har finansiert prosjektet som nå består av seks bygg. Dette er helt ulikt andre Safesentre i området som holder til i store plasttelt. Byggene er isolert, har innlagt strøm og vil være varme om vinteren, noe som har vært et stort problem da dette området har strenge vintre med snø og temperaturer ned i nær 20 minus. Mange av barna har dårlige vinterklær og lever et tøft liv i kuldeperiodene fra november til februar.

Senteret vil ha plass til 200 barn, og om økonomien tillater det, kunne kjøre doble skift slik at opptil 400 barn blir hjulpet. Senteret vil bli bemannet med fag- og helsepersonell, en del av disse er frivillige ressurspersoner også fra andre deler av verden.

Det viktigste senteret tilbyr er å hjelpe barna til en normalisert tilværelse. Barna har med seg sterke opplevelser som krig, tap av venner eller nære familiemedlemmer og flukt.  Gjennom ulike aktiviteter som sang og musikk, tegning, forming og undervisning skal barna få hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Mange av flyktningbarna har vært uten skolegang i flere år, og gjennom undervisning på senteret vil barna få hjelp til å ta igjen det tapte.

Finansiering
Finansiering av byggingen av selve senteret er nå vel i havn. I avtalen (MOU) med organisasjonen Beyond var budsjettet for byggarbeidet 125.000 USD. Status for innsamlingen pr. 20. desember er 1.602.000 kroner.Dette er over all forventning - tusen takk til alle som har bidratt!

Innsamlingen fortsetter nå med full styrke for å sikre drift i minimum to år.

     
Lions Safe Center i Bekaa-dalen i Libanon har høy standard med isolerte bygninger og elektrisitet.


Bilde øverst: Det er nå blitt vinter med kuldegrader i store deler av Bekaa-dalen. Da er det godt å komme til Safe senteret og få et måltid varm og næringsrik mat. Vår samarbeidspartner Beyond tar godt vare på barna, og er også nøye med bordskikken.