Målet er nådd for kronerullingen for Lions Tulipan

Målet er nådd for kronerullingen for Lions Tulipan

Publisert av Magnus Ingebrigtsen den 10.01.21.

1, 6 millioner var målet. Nå kan Mitt Valg holde hjulene i gang frem til neste tulipanaksjon.

- Jeg vil få takke alle klubber og enkeltpersoner som har bidratt, sier guvernørrådsleder Bjørn Zarbell. Takket være dere holder vi i gang viktig arbeid for barn og unge.

Innsamlingsaksjonen for tulipanfondet ble satt gang i april ettersom den årlige Lions Tulipanaksjon, som vanligvis arrangeres siste lørdag i april, måtte avlyses i år på grunn av koronapandemien. 

Inntil 75 % av overskuddet fra Lions Tulipanaksjon går vanligvis til å arrangere holdningsskapende kurs i Mitt Valg for skoler, barnehager og idrettslag. For å holde dette viktige arbeidet i gang utover høsten og vinteren, anmodet guvernørrådet klubbene om å betale inn 3. kroner per bestilte tulipan. Og det har de gjort til gangs - 229 Lionsklubber har frem til 9. juni bidratt med 1.668.026,50 kroner. I tillegg har det kommet inn 34791,18 kroner på VIPPS.

- Jeg blir svært ydmyk når jeg tenker på at klubbene har bidratt med en så imponerende sum, til tross for at de har mistet sine inntektsbringende aktiviteter denne våren, sier en takknemlig styreleder i Stiftelsen Det er Mitt Valg, Jonny Steindal. - Dette bekrefter noe vi alle vet, at medlemmene i Lions er lojale støttespillere og verdsetter vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid for barn og unge høyt. Tusen takk for støtten! Det innsamlede beløpet, 1 600 000 kroner, dekker tulipanfondets andel av ca halvparten av kursene som arrangeres et "normalt" år. 


Dette var kronerullingen for Lions tulipanfond:


Ettersom Lions Tulipanaksjon 2020 er avlyst, har vi startet en kronerulling for å kunne fortsette vårt forebyggende arbeid for barn og unge når epidemien er over. 

Når inntektene fra tulipanaksjonen uteblir, får vi mindre penger i Lions Tulipanfond. Inntil 75 prosent av fondets inntekter går vanligvis til å delfinansiere kurs i Mitt Valg.

Nå er alt så usikkert. Hver dag kommer nye konsekvenser på bordet, prognosene endres. Men én ting vet vi: Lions er gode venner som hjelper andre! Vi er kjent for vår handlekraft, gjennomføringevne og at vi står sammen for å løse felles utfordringer. Klubben din har sikkert planlagt en rekke fine aktiviteter som dere måtte avlyse eller utsette. Lionsklubbenes kreativitet og dyktighet når det gjelder innsamling imponerer. Møteplassene beriker hverdagen for så mange. Denne verdiskapningen i samfunnet er unik!

Lions og Mitt Valg må holde seg oppe på tærne og være klare når samfunnet starter opp igjen, beredt med klokskap og kompetanse. Til høsten trer den nye lærerplanen i kraft med nye fag som livsmestring og dybdelæring. Mitt Valg har i flere år rustet opp programmet, med økonomisk kraft fra Lions Røde Fjær 2015 og Helsedirektoratet, og pedagogiske toppnavn er med på å fronte. De nye digitale løsningene blir bejublet for sin brukervennlighet og høye pedagogiske kvalitet. Men – konkurransen er hard og vi kan ikke miste momentum nå! Kurs i Mitt Valg er viktigere enn aldri før – barna trenger oss når viruset gir tapt.

For å kunne være klare med kurs i året som kommer, trenger vi påfyll i kassen til Lions Tulipanfond. Derfor foreslår guvernørrådet en kronerulling der klubbene bidrar med 3 kroner per bestilte tulipan.

Lions Norge takker for alle bidrag, store som små!

God flyt for MITT VALG
Takket være langsiktig og godt arbeid er MITT VALG et av Lions Norges store flaggskip både nasjonalt og internasjonalt. Det har ikke gjort seg selv. Det er takket være  iherdig arbeid fra alle Lionsmedlemmene og faglig kunnskap i Stiftelsen Det er mitt valg

Nasjonalt:

Over 1 million barn og unge bruker eller har brukt MITT VALG. Mange av dem forteller at MITT VALG-timene er de beste undervisningstimene. Noen sier at de ikke hadde klart skolegangen og livet uten MITT VALG-timene.
De tre siste årene har vi videreutviklet og oppdatert programmene slik at barn og unge får erfare hvordan de skal takle dagens utfordringer før de står midt oppe i dem. Eksempler er inkludering, nettvett, deling av nakenbilder, språkbruk, vold og seksuelle overgrep, psykisk helse, bruk av alkohol og andre rusmidler, ulike familiesammensettinger mm.
Vi har knyttet til oss et stort fagmiljø som gir innspill og kvalitetssikrer alt faglig materiell. Her er noen eksempler: Professor i forebyggende psykisk helse Arne Holte, sexolog Margrete Wiede Aasland, ledelsen av den nasjonale rustelefonen Cathrine Bjelland og Peder Solvang, spesialrådgiver i problematisk spilleadferd Magnus Eidem mfl. Disse uttaler seg også svært positivt om vårt program. Det bidrar til at det er enda tryggere for fagpersoner å ta programmet i bruk.
Endringer i programmet bidrar til at programmet blir systematisk brukt etter at vi har holdt kurs. Da ser vi effekten blant barn og unge.
MITT VALG blir invitert til å holde innlegg på fagkonferanser.
Helsedirektoratet fortsetter å støtte videreutviklingen av innhold i programmet. Det viser at de har tillit til oss.
Universitetet i Helsinki skal forske på oss. 100 lærere og deres elever skal inngå i en studie som blir finansiert av Lions Quest internasjonalt.
Oslo Economics skal forske på MITT VALG-idrett. Dette er en del av et stort prosjekt i Nordre Follo kommune. Over tre år skal mer enn 500 trenere på kurs. Dette blir finansiert av Helsedirektoratet og Lions Quest.
Internasjonalt:

Lions Norge har utviklet MITT VALG til å bli det ledende Lions Quest programmet på verdensbasis. Det bidro til at styreleder og daglig leder ble invitert til møte med Lions International / Lions Quest. Vi er nå i dialog om at vårt program og vår digitale plattform skal bli brukt i alle land.

Les mer på hjemmesiden til Mitt Valg,  mittvalg.no 

Slik kan du gi til Lions Tulipanfond
Alle kan bidra til KONTONUMMER 9001.30.07445

Støtt oss på VIPPS 599102 (Lions Norge Tulipan)

Lionsklubber bes benytte tilsendte faktura med KID-nummer. Fakturaen er sendt på e-post fra regnskapssystemet Styreweb til kasserer mandag 23. mars. Hvis klubbens kasserer ikke har mottatt fakturaen i løpet av dagen, ta kontakt på regnskap@lions.no.

   
Foto: Denne trioen ønsker å takke alle som har bidratt denne våren til Lions Tulipanfond. Fra venstre styreleder i Mitt Valg, Jonny Steindal, daglig leder i Mitt Valg, Annica Lindén Øygard og guvernørrådsleder i Lions Norge, Bjørn Zarbell.