Gjenoppbygging av Beirut er i gang

Gjenoppbygging av Beirut er i gang

Publisert av Magnus Ingebrigtsen den 10.01.21.

568.000 kroner er per 28. september innbetalt til katastrofefondet, øremerket Libanon.

I dagene etter eksplosjonen tirsdag 4. august strømmet frivillige til Beirut for hjelpe til. Behovet var enormt, både til nødhjelp og til langsiktig gjenoppbygging. Flere land og hjelpeorganisasjoner bevilget raskt penger for å hjelpe innbyggerne.

Libanon er preget av mange års politisk ustabilitet, stadig økende fattigdom og det rapporteres om utstrakt korrupsjon. Derfor oppfordrer mange om å gi gjennom hjelpeorganisasjoner.

Prosjekt #back_home
Etter eksplosjonen ble det anslått at 300.000 mennesker i Libanons hovedstad ble hjemløse.

Lions og Leo i Libanon satte seg som mål å gjenoppbygge hjemmene til 3000 familier. Prosjektet heter #back_home. Dette ønsker de å få gjort innen den kalde vinteren kommer. Derfor er det viktig å få hjelpen raskt.

Lions i Norge har hatt flere prosjekter i Libanon. Gjennom prosjektet "De glemte barna" har syriske flyktninger i Bekaadalen fått hjelp til skolegang og medisinsk hjelp. Sammen med de andre nordiske Lionslandene har vi renovert en barneskole som sto ferdig høsten 2019. Dette gode samarbeidet gjennom flere år har skapt en gjensidig tillit mellom Lions Norge/Norden og Lions i Libanon.

Takk for støtten til våre venner i Libanon
Lions Norge var det første Lions-landet som bevilget penger til Libanon. Styret i Lions Norges katastrofeberedskap bevilget 5. august inntil 300.000 kroner til hjelpearbeidet som Lions i Beirut organiserer. Den 15. september ble det besluttet å overføre 250.000 kroner i første omgang, og deretter overføre mer i takt med at prosjektet utvikler seg. 

Pr. 28.09.2020 var det kommet inn totalt kr. 568.000 fra enkeltpersoner og Lionsklubber til katastrofefondet.

Guvernørrådsleder i Lions Norge Ole Tamlag ønsker å takke alle for den fantastiske responsen. 

- Våre venner i Libanon sender meg stadig oppdateringer på prosjektet, og de ber meg hver gang om å overbringe en takk til dere som har støttet prosjektet. Jeg er overbevist om at pengene kommer frem til de som trenger det, forsikrer Tamlag.

Pengene overføres til Lions i Libanon gjennom vårt internasjonale stiftelse Lions Clubs International Foundation (LCIF) som har gode rutiner på oppfølging av katastrofer.

Slik kan du bidra:
Gi din støtte gjennom et bidrag til Lions Norges katastrofeberedskap. Alle innbetalinger i august, september og oktober 2020 vil gå til Libanon.

Vipps: 617792

Bankkonto : 9001 23 04381. Merk innbetalingen "Libanon." 


Foto: Lions og Leo i Libanon er i gang med å renovere ødelagte hjem i Beirut. Målet er at 3000 familier kan flytte hjem #back_home.