Flomofre i østre Uganda får nødhjelp

Flomofre i østre Uganda får nødhjelp

Publisert av Magnus Ingebrigtsen den 10.01.21.

Et massivt jordskred rammet flere landsbyer i Bududa District ettermiddagen 3. desember. Lions Norges katastrofefond bevilget 200.000 kroner mandag 30. desember til nødhjelp i dette området.


Uganda har fått mye nedbør siden oktober, og flere områder har opplevd både flom og jordskred denne vinteren. Minst 38 mennesker er rapportert omkomne på grunn av flom og skred i distriktene Bundibugyo, Bududa og Sironko, og over 150 mennesker er skadet. Ytterligere 300 000 mennesker er berørt og anslagsvis 65 000 har måttet forlate hjemmene sine, ifølge regjeringskilder.

Flom og skred har ødelagt boliger, veier og annen infrastruktur og på større landbruksområder. Mange mennesker har mistet sitt levebrød.

Bududa-distriktet hardt rammet

Hjelpearbeidet vil fokusere på Bududa District som ligger i de bratte skråningene ved fjellet Elgon, i nærheten av Ugandas grense til Kenya. Området er kjent for å være et høyrisikoområde for skred.

En studie i 2016 avslørte hvordan fattigdom, avskoging og jorderosjon er koblet sammen. I tillegg har lokalbefolkningen dårlig kunnskap om katastrofeberedskap, og blir derfor svært utsatt når katastrofer inntreffer.

Flommene sies å ha feid inn i hus og ødelagt avlinger. Over 200 familier er angivelig direkte berørt og tvunget til å søke tilflukt i skoler og kirker. En rekke hus ble begravet av skred og flere broer er ødelagt og gjør transport inn i området ekstra vanskelig.

Foreløpig er 26 døde hentet ut av jordmassene ved hjelp av en gravemaskin levert av det nasjonale veivesenet (UNRA). Det anslås imidlertid at 21 mennesker fortsatt ligger begravet her. Katastrofestedet er erklært som en massegrav.

Fokus er nå å gi råd til de overlevende og hjelpe dem med å starte et nytt liv. Det søkes om støtte fra regjeringen og nødhjelpsorganisasjoner. 

Et massivt skred rammet flere landsbyer i Bududa District ettermiddagen 3. desember. Lions Norges katastrofefond bevilget 200.000 kroner mandag 30. desember til nødhjelp i dette området. Lions Norge samarbeider med en lokal organisasjon, Spice of Life (drevet av David Mutayisa, tidligere ansatt i Lions Aid Norway), som sørger for at hjelpen kommer frem.

Det er ikke etablert leire for de som har mistet husene sine. De er oppfordret til å bo hos slektninger og venner i nærliggende trygge landsbyer mens regjeringen ser etter en god løsning. Det kan bety flytting, økonomisk støtte og tildeling av land andre steder.

Hjelp fra Norge

De som er rammet trenger forskjellige former for støtte.

Hjelpen fra Lions Norge på 200 000 kroner, tilsvarende 80 millioner ugandiske skilling (UGX), vil gå til å kjøpe inn og distribuere varer som tepper, presenninger, såpe, såpe, Jerry-kanner og matvarer som posho og bønner.

Det er foreløpig vanskelig å få en nøyaktig oversikt over behovet. Den lokale Lionsklubben og andre hjelpeorganisasjoner i området samarbeider fortløpende slik at hjelpen fordeles til de som trenger det.


Illustrasjonsfoto: Photo by Alexei Scutari on Unsplasha